Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej

Diakonia Modlitwy

Spotkanie Diakonii Modlitwy – 26 październik 2014r.

Ksiądz Franciszek Blachnicki pisał o niej tak:Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…). Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.”

Diakonia Modlitwy diecezji drohiczyńskiej powstała w listopadzie 2010 roku. Gromadzi kapłanów, małżeństwa i osoby dorosłe ale jest otwarta także na młodzież odkrywająca powołanie do posługi modlitewnej. Spotykamy się raz w miesiącu w Czartajewie na wspólnej modlitwie i pogłębianiu formacji chrześcijańskiej. Przedstawiamy Bogu sprawy Kościoła, a przede wszystkim Ruchu Światło – Życie. Troszczymy się o rozwój swojego życia modlitewnego, aby coraz bardziej służyć naszej diecezji. Przedstawiciele diakonii biorą udział w spotkaniach Centralnej Diakonii Modlitwy w formie rekolekcji. Dzięki temu nawiązujemy kontakt z innymi diecezjami, dzielimy się doświadczeniami i budujemy jedność Ruchu.

 

Celem diakonii modlitwy jest rozwój życia modlitewnego naszych parafii. Służy temu organizacja Seminarium Odnowy Wiary (które przygotowuje do nowego wylania łaski Ducha Świętego oraz odnowienia obdarowania chrzcielnego), spotkań modlitewnych i wspólna modlitwa w powierzonych nam intencjach.

 

Formacja członków diakonii odbywa się przez comiesięczne spotkania jak również przez uczestnictwo w KODA DM organizowanym przez Centralną Diakonię Modlitwy,  ORAM  organizowanych przez braci kapucynów jak również przez rekolekcje indywidualne.

 >>>INTENCJE DLA DIAKONII MODLITWY<<< 

CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY

Moderator  Diecezjalnej Diakonii Modlitwy:
Ks. Andrzej Witerski
awiterski@wp.pl