Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej


Zimowe Rekolekcje Ewangelizacyjne

Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej serdecznie zaprasza na zimowe rekolekcje ewangelizacyjne, które odbędą się w dniach 26 stycznia – 3 lutego 2019 r. w Zakopanem.
Udział w rekolekcjach mogą wziąć osoby z kl. III gimnazjum oraz ze szkół średnich, zarówno takie, które były już wcześniej na oazie, jak i te jadące po raz pierwszy. Koszt pobytu wynosi 600 zł od osoby. Zgłoszenia na rekolekcje prosimy kierować do ks. Wojciecha Ryczkowskiego pod nr telefonu 501 287 307.
Aby zapis na rekolekcje uznać za dokonany, należy oprócz telefonicznego zgłoszenia, wpłacić zadatek w wysokości 300 zł na konto nr: 56 80630001 0010 0102 3706 0048 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek “Oaza Ewangelizacyjna”.
Uwaga! Jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony, zapis uważany jest za nieważny. Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o pobranie poniższej karty uczestnika oazy rekolekcyjnej (ewentualnie karty o stosowanych lekach), wypełnienie jej, podpisanie przez opiekunów prawnych, swojego proboszcza lub księdza moderatora i zabranie wraz ze sobą na wyjazd.


Podsumowanie oaz wakacyjnych

Składam serdeczne podziękowanie kapłanom za podjęcie posług moderatorów wakacyjnych oaz rekolekcyjnych w  2015 roku: ks. Dariuszowi Kucharkowi, ks. Tomaszowi Szmurło, Ks. Adamowi Niewęgłowskiemu, ks. Wojciechowi Ryczkowskiemu, Ks. Krzysztofowi Nagórnemu, Ks. Emilowi Skoblowi, ks. Markowi Laszukowi, ks. Łukaszowi Suszko.

Dziekuję alumnom naszego WSD za posługę animatorów: dk. Wojciechowi Łuszczyńskiemu, dk. Pawłowi Kocowi, dk. Pawłowi Gołębiewskiemu, al. Grzegorzowi Konopackiemu, al. Pawłowi Wasilewskiemu, al Krzysztofowi Antolikowi, al. Eugeniuszowi Wintow, al. Michałowi Sawickiemu, al. Bartłomiejowi Ojdana, al. Mateuszowi Gołosiowi, al. Patrykowi Nagórnemu, al. Pawłowi Sierakowskiemu, al. Beniaminowi Sęktasowi, al. Arkadiuszowi Szmurło.

 

Za wszelkie dobro i bezinteresowną postawę składam Bóg zapłać i polecam dobremu Bogu.

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło -Życie

 ks. Jarosław Błażejak


„Nauczycielu gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie.”

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby troszczyć się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Z tej racji Duszpasterstwo Młodzieży naszej diecezji wraz z Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie po raz drugi zaprosiło na Adorację Najświętszego Sakramentu. Odbyła się ona w trzeci czwartek miesiąca (15 stycznia) w kaplicy seminaryjnej. Co miesiąc są zapraszani duszpasterze wraz z młodzieżą z poszczególnych dekanatów. Na pierwszą adorację przybyli przedstawiciele dekanatu siemiatyckiego (parafia WNMP), a na ostatnią z dekanatu drohiczyńskiego (przedstawiciele parafii: Drohiczyn, Miłkowice Maćki, Knychówek, Sawice) oraz dekanatu siemiatyckiego (parafia WNMP).

Temat przewodni wszystkich Adoracji zaczerpnięty został z ewangelii wg. św. Jana 1, 38-39 „Nauczycielu gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie.” Czytaj dalej