Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej


Informacja dla rodziców dzieci i młodzieży udającej się na OND w Czartajewie i ONŻ II stopnia w Czartajewie

Informacja dla rodziców dzieci i młodzieży udającej się na OND w Czartajewie i ONŻ II stopnia w Czartajewie.
Oprócz wcześniej wyszczególnionych dokumentów, prosimy obowiązkowo pobrać także kartę kwalifikacyjną udostępnioną w poniższym linku, wypełnić część oznaczoną dwójką rzymską “II”, zawierającą 8 punktów, a następnie, wstawić datę i się podpisać.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na punkt odnoszący się do szczepień. Wypełnioną kartę wraz z wypełnionymi i podpisanymi pozostałymi dokumentami czyli: kartą uczestnika, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i ewentualnie oświadczeniem o podawaniu leków, zabrać ze sobą do Czartajewa i doręczyć wychowawcom lub księdzu przy dowiezieniu dziecka na rekolekcje. Jednocześnie informujemy, że zakwaterowanie będzie się odbywało we wtorek 16 lipca w godz. 16:00 – 18:00


Terminy wakacyjnych rekolekcji oazowych w Diecezji Drohiczyńskiej!

Informacje o terminach Oaz Wakacyjnych

Oaza Młodszych Dzieci Bożych w Czartajewie. 23 – 30. 06.2019. Koszt 320 zł (klasy II – IV)

Oaza Młodszych Dzieci Bożych w Sarnakach. 30.06 – 07.07.2019. Koszt 320 zł (klsay II – IV)

Oaza Dzieci Bożych w Kamionnie. 28.06 – 14.07.2019. Koszt 450 zł (klasy V i VI)

Oaza Nowej Drogi w Czartajewie 16.07 – 01.08.2019. Koszt 450 zł (klasa VII)

Oaza Nowej Drogi III stopnia w Zakopanem. 16.07 – 01.08.2019. koszt 800 zł ( klasa VIII)

Oaza Nowego Życia I stopnia w Zakopanem 30.06 – 16.07.2019. Koszt 800 zł. (po I kl Lic.)

Oaza Nowego Życia II stopnia w Czartajewie. 16.07 – 01.08.2019. Koszt 500 zł. (po ONŻ I) Czytaj dalej