Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej


Informacja dla rodziców dzieci i młodzieży udającej się na OND w Czartajewie i ONŻ II stopnia w Czartajewie

Informacja dla rodziców dzieci i młodzieży udającej się na OND w Czartajewie i ONŻ II stopnia w Czartajewie.
Oprócz wcześniej wyszczególnionych dokumentów, prosimy obowiązkowo pobrać także kartę kwalifikacyjną udostępnioną w poniższym linku, wypełnić część oznaczoną dwójką rzymską “II”, zawierającą 8 punktów, a następnie, wstawić datę i się podpisać.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na punkt odnoszący się do szczepień. Wypełnioną kartę wraz z wypełnionymi i podpisanymi pozostałymi dokumentami czyli: kartą uczestnika, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i ewentualnie oświadczeniem o podawaniu leków, zabrać ze sobą do Czartajewa i doręczyć wychowawcom lub księdzu przy dowiezieniu dziecka na rekolekcje. Jednocześnie informujemy, że zakwaterowanie będzie się odbywało we wtorek 16 lipca w godz. 16:00 – 18:00