Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej


Zimowe Rekolekcje Ewangelizacyjne

Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej serdecznie zaprasza na zimowe rekolekcje ewangelizacyjne, które odbędą się w dniach 26 stycznia – 3 lutego 2019 r. w Zakopanem.
Udział w rekolekcjach mogą wziąć osoby z kl. III gimnazjum oraz ze szkół średnich, zarówno takie, które były już wcześniej na oazie, jak i te jadące po raz pierwszy. Koszt pobytu wynosi 600 zł od osoby. Zgłoszenia na rekolekcje prosimy kierować do ks. Wojciecha Ryczkowskiego pod nr telefonu 501 287 307.
Aby zapis na rekolekcje uznać za dokonany, należy oprócz telefonicznego zgłoszenia, wpłacić zadatek w wysokości 300 zł na konto nr: 56 80630001 0010 0102 3706 0048 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek “Oaza Ewangelizacyjna”.
Uwaga! Jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony, zapis uważany jest za nieważny. Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o pobranie poniższej karty uczestnika oazy rekolekcyjnej (ewentualnie karty o stosowanych lekach), wypełnienie jej, podpisanie przez opiekunów prawnych, swojego proboszcza lub księdza moderatora i zabranie wraz ze sobą na wyjazd.