Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej

Oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował – a ty?

JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem Go, jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.

( pierwsza zasada życia członków Ruchu Światło-Życie)

 

W daniach 2-4 października 2015 roku w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek w Siemiatyczach odbyła się pierwsza sesja Diecezjalnej Szkoły Animatora. Przeżywaliśmy ten czas rozważając prawdy dotyczące Jezusa Chrystusa jedynego Pana i Zbawiciela.

Członkowie Ruchu Światło – Życie, po przebytej Oazie Nowego Życia II stopnia,  są zapraszani do uczestnictwa w DSA. W ten sposób przygotowują się do posługi animatora na oazach wakacyjnych oraz pracy formacyjnej przy parafiach w ciągu roku. Przez dwa lata odbędzie się 10 sesji. Tematem rozważanym w czasie rekolekcji  był pierwszy krok ku dojrzałości chrześcijańskiej– Jezus Chrystus.

Ks. Dariusz Kucharek, moderator, odpowiedzialny za DSA w naszej diecezji, przedstawił omawiane treści od strony dogmatycznej. Natomiast w sobotę braliśmy udział w warsztatach związanych z posługą animatora grupy na oazach wakacyjnych. Swoim doświadczeniem i świadectwem dzieliła się animatorka Ewelina Wiercińska. Również tego dnia, alumn Grzegorz Konopacki przybliżył zagadnienia związane z Liturgią, jednym z podstawowych charyzmatów ruchu.

Centralnym punktem była wspólna Eucharystia, którą wraz z nami przeżywały Siostry Karmelitanki. Przez wspólną modlitwę i świadectwo obecności ukazały, za Kim poszły i gdzie zmierzają. Jezus prowadzi do świętości, do Boga Ojca.

W niedzielny poranek, po Eucharystii ks. Dariusz przeprowadził blog Biblijny. Trzeba wchodzić na głębiny Słowa Bożego i by zacząć nim żyć i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Animator nie może przekazywać tylko wiedzy i informacji o wierze, ale przekazuje to, czym sam żyje.

Życie z życia – jedna z podstawowych zasad posługi animatorskiej w Ruchu Światło-Życie. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki pisał:

„Animator musi przede wszystkim sam przyjąć osobiście Chrystusa, jako swojego Zbawiciela i Pana. Dopiero bazując na tym przeżyciu może prowadzić ku niemu innych. Musi on doświadczyć życia kierowanego przez Pana i Jego Ducha, aby mógł innym proponować przyjęcie takiego stylu życia. Musi sam czuć się uczniem Chrystusa, aby móc przyprowadzić Chrystusowi nowych uczniów”

Charakterystycznym momentem duchowości Ruchu Światło-Życie jest dążenie do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem – Mesjaszem – Pomazańcem, czyli Tym, który przyszedł, aby służyć i życie oddać by wypełnić wolę Ojca i zrealizować Jego plan zbawienia. W tym celu Jezus został namaszczony Duchem Świętym: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność” (Łk 4, 18).

Ten biblijny obraz Chrystusa Sługi znajduje się w centrum duchowości Ruchu Światło-Życie i określa jego ideał formacyjny. Określa on powołanie członka Ruchu Światło-Życie, jako powołanie do uczestnictwa w namaszczeniu Chrystusa Duchem Świętym dla dzieła ewangelizacji i wyzwolenia oraz budowania wspólnoty Kościoła. Wszczepienie w postawę Chrystusa Sługi przez namaszczenie Jego Duchem zapewnia Ruchowi Światło-Życie wewnętrzne i dynamiczne skierowanie ku wielkiej jedności planu Ojca w mocy bezinteresownej służby.

Jezus nasz Pan i Zbawiciel, powinien być na pierwszym miejscu w życiu i posłudze każdego animatora.

Alumn Grzegorz Konopacki

Możliwość komentowania jest wyłączona.