Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej

Relacja z Dnia Wspólnoty

Zachęcamy do zapoznania się z krótką relacją z oazowego Dnia Wspólnoty, który miał miejsce 23 lipca w Mielniku. Zapraszamy do krótkiej lektury!

Pierwszą wakacyjną oazę zorganizował ks. Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu oazowego, w 1954 r. W założeniu wyjazdy wakacyjne miały być ukoronowaniem i podsumowaniem całorocznej pracy formacyjnej, którą uczestnicy ruchu Światło-Życie realizują w ciągu roku w grupach funkcjonujących w parafiach.

Rekolekcje wakacyjne są prowadzone metodą przeżyciową. Polega ona na tym, że konkretne fakty czy wydarzenia WIDZĘ, OSĄDZAM w świetle Ewangelii i nauki Kościoła a potem zgodnie z tą nauką DZIAŁAM. Wiara jest czymś ważnym i priorytetowym w życiu, w związku z tym dużą wagę przywiązuje się do liturgii oraz uczestnictwa w Eucharystii – dlatego w czasie wakacyjnych rekolekcji Msza św. jest najważniejszym punktem dnia.

Uczestnicy oaz wakacyjnych są podzieleni na małe grupy, każda z nich ma swojego animatora odpowiedzialnego za przebieg spotkań. Nad całością czuwa moderator. Plan dnia obejmuje modlitwę, spotkania w małych grupach, śpiew, szkołę liturgii, Mszę świętą, Namiot Spotkania, wycieczki i wieczory pogodne lub poważne.

Ważnym wydarzeniem jest również, przeżywany w jedności z innymi grupami, Dzień Wspólnoty. 23 lipca w Mielniku zgromadziły się trzy oazy – Dzieci Bożych z Wólki Nadbużnej prowadzona przez ks. Emila Skobela, Nowej Drogi z Czartajewa prowadzona przez ks. Krzysztofa Nagórnego oraz Nowego Życia II stopnia prowadzona przez ks. Adama Niewęgłowskiego. Przybyli również przedstawiciele oaz, które odbyły sie we wcześniejszych terminach – Młodszych Dzieci Bożych, Nowego Życia I stopnia, Nowego Życia III stopnia oraz Oazy Rodzin. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą.

Podczas kazania ks. Jarosław Błażejak – moderator diecezjalny zwrócił uwagę na postaci świętych przedstawionych na witrażach w mielnickim kościele – św. Maksymiliana Marii Kolbe, św. Jerzego Popiełuszko. Każdy z nich, podobnie jak my, otrzymał od Boga łaskę wiary i nie bał się zaświadczyć o tym w swoim życiu – czasami płacąc za to najwyższą cenę. Ich postawa i radykalizm w wierze nie zawsze było zrozumiane przez ludzi współczesnych, czasem uważano ich za wręcz niespełna rozumu.

Ważnym momentem spotkania była również Godzina Odpowiedzialności i Misji, podczas której podjęto zobowiązania Krucjaty Dziecięcej oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – modlitwy i postu w intencji osób uzależnionych od alkoholu.

Spotkanie zakończyła prezentacja oaz – i tych obecnie trwających i tych, które odbyły się wcześniej. Te trwające zaprezentowały meldunek, nawiązujący do przezywanych treści oraz piosenkę. Oaza Dzieci Bożych oraz Nowej Drogi kontynuowały jeszcze wspólne świętowanie w Drohiczynie – zwiedzili tam Muzeum Diecezjalne, kurię oraz Wyższe Seminarium Duchowne oraz bawili się przy ognisku.

W Dniu Wspólnoty wzięło udział ok.100 dzieci i młodzieży, 7 kleryków oraz 5 księży. Dla wszystkich był to czas umocnienia w wierze i zbliżenia się do Boga.

 

Magdalena Chomać

DSC_0458

Możliwość komentowania jest wyłączona.