Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej


Życzenia świąteczne

Niech w te święta Bożego Narodzenia Pan na nowo narodzi się w Waszych sercach, niech wypełni je swoim pokojem, niech przepełni je miłością, niech zabierze wszelki smutek, lęk i niepokój, a na to miejsce wleje wytrwałość w dążeniu do świętości.

Ruch Światło-Życie
Diecezji Drohiczyńskiej