Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej

O MODLITWIE, POŚCIE I JAŁMUŻNIE W KRUCJACIE WYZWOLENIA CZŁOWIEKA  

Nowy człowiek, który żyje w nowej wspólnocie, nie może być obojętny, nie może się nie angażować, musi być twórczy, musi być aktywny „ks. F. Blachnicki

Modlitwa wzmocniona jest postem, abstynencją całkowita, wyrzeczeniem się napojów alkoholowych pod wszelką postacią. Abstynencja jest czynem miłości, czynem wyzwolenia, podaniem pomocnej dłoni tym, którzy nie mogę już wyzwolić się o własnych siłach. Miłość do słabych braci jest podstawową motywacją abstynencji.

Członkowie Krucjaty zobowiązują się nie tylko do niepicia, ale również innych nie częstują alkoholem i nie kupują alkoholu oraz na miarę możliwości uczestniczą w spotkaniach miesięcznych, podejmują konkretną posługę wobec uzależnionych braci, tworzą nowy styl życia i środowiska nowej kultury, uczą świętowania i spędzania wolnego czasu bez alkoholu, w radości chrześcijańskiej.

Patronką Krucjaty jest Niepokalana Matka Kościoła. Całe dzieło uważa się, za Jej dzieło, drugim patronem jest św. Maksymilian Kolbe – wzór miłości dającej siebie za braci – oraz  św. Stanisław Biskup, który jest przykładem odwagi w dawaniu świadectwa wielkim wartościom oraz akt męstwa w trudnościach i prześladowaniu.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest więc pierwszorzędną służba Ruchu Światło-Życie na rzecz dobra i wyzwolenia narodu. Idea Krucjaty cechuje się niezwykłą aktualnością. Wynika ona głownie:

  1. Z panującej u nas dramatycznej sytuacji, na którą składa się nie tylko alkoholizm, ale narkomania, nikotynizm, seksualizm i zabijanie poczętego życia, pornografia, przestępczość. Istnieje konieczność skutecznego programu nie tylko terapii, ale i profilaktyki. Krucjata Wyzwolenia Człowieka łamie panujące obyczaje przez zmianę stylu życia ( „ja nie muszę, ty też nie musisz” ).

  2. Krucjata Wyzwolenia Człowieka staje na gruncie prawdy: uświadamia sobie i innym sytuacje dramatyczną, nie ukrywa wstydliwie problemu, ale wydobywa go na światło dzienne. W miejsce zakłamania, którego jest sporo w propagandzie picia, Krucjata daje prawdę: są wśród nas bracia, którzy o WŁASNYCH siłach stanąć nie mogę, Możemy im pomóc duchowo przez post i modlitwę. Taka postawa zakłada ufność i odpowiedzialność        ( „poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli”).

  3. Decyzja włączenia się do Krucjaty jest bardzo podmiotowa. Wiąże się to z osiągnięciem takiego stanu świadomości, że to ja podejmuję decyzje, deklaruje, że nie będę pić, częstować, kupować alkoholu. Będę się modlił w tych intencjach. Czynię to z miłości do drugiego człowieka, (bo mi na nim zależy, jestem przy nim)

  1. Teologia Krucjaty jest oparta na podstawach biblijnych i nauczaniu Jana Pawła II (zwłaszcza zawartych w encyklice Redemptor hominis, Veritatis splendor i Evangelium vitae). Bardzo dużo o wolności i służbie dla drugiego człowieka mówi też papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium. Wolność i nadzieja idą w parze. Tam, gdzie nie ma nadziei, nie może być też wolności” Papież Franciszek

DO WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS

W Liście do Galatów św. Paweł Apostoł ukazuje istotę wezwania, jakie Bóg kieruje do każdego człowieka: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” (Ga 5, 1).

Powołaniem chrześcijanina jest powołanie do wolności, ponieważ Bóg stworzył człowieka wolnym. Powierzył mu dar wolności. Wolność, o której mówi Apostoł, to nie prowadząca swawola do zguby, w lecz, wolność do której wyswobodził nas Chrystus oddając za nas życie. Cechami wyróżniającymi tę wolność są duch służby i miłość bliźniego, która nie waha się ponieść ofiary i trudu dla dobra innych. Prawdziwa wolnością jest tylko ta, która służy dobru i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do „niewoli grzechu” (KKK 1732).

Zawiera więc aktualna naukę Kościoła na temat wyzwolenia
5. Krucjata Wyzwolenia Człowieka przedstawia drogę skuteczną, opartą na zwycięstwie Jezusa Chrystusa, na ewangelizacji, która ( z mocą ) jest głoszeniem Ewangelii Wyzwolenia, Dobrej Nowiny i na świadectwie życia ludzi wierzących w Chrystusa, który z miłości oddał za nas swoje życie.
Krucjata jest walką o każdego człowieka, z szatanem, przeciwko szatanowi, wydzieranie każdego człowieka szatanowi, wydzieranie go złu, daje nadzieję na  wyprowadzanie człowieka na wolność. I ta wolność promieniuje z wyzwolonych ludzi na tych, którzy jeszcze są w niewoli nałogu.

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich, którzy w duchu wolności i miłości pragną podjąć służbę na rzecz drugiego człowieka na Pierwszy Diecezjalny Dzień Skupienia KWC do Czartajewa 15 listopada 2014r. Jezus czeka na Ciebie, pokaż innym, że jesteś wolny!

NADZIEJA ZAWIEŚĆ NIE MOŻE!

Z Panem Bogiem! do zobaczenia w Czartajewie

Odpowiedzialni za DDW

  1. Paweł Hryniewicki

Barbara i Irek Siemkowie

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.