Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej


Chrystus Zmartwychwstał Alleluja !

Obrazek

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się zeń i weselmy!
Ps. 118, 22-24

W święto Wielkiej Nocy miłość, pokój i harmonia łączą się zawsze z imieniem Chrystusa, naszego Zbawiciela. Cały sens naszego życia tkwi w tajemnicy Zmartwychwstania. Jeśli bowiem Chrystus powstał z martwych to i my zmartwychwstaniemy, aby żyć w szczęściu i radości przez całą wieczność oglądając oblicze umiłowanego Boga. Nie zapomnijmy o tej prawdzie wiary i z nowym zapałem bądźmy świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, abyśmy gdziekolwiek będziemy  z odwagą oznajmiali ludziom, że nasz Pan rzeczywiście Zmartwychwstał. Alleluja!
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych 2014 r. wszystkim moderatorom, animatorom, członkom Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej życzy moderator diecezjalny ks. dr Jarosław Błażejak wraz z administratorami strony.