Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej


Informacja dla rodziców dzieci i młodzieży udającej się na OND w Czartajewie i ONŻ II stopnia w Czartajewie

Informacja dla rodziców dzieci i młodzieży udającej się na OND w Czartajewie i ONŻ II stopnia w Czartajewie.
Oprócz wcześniej wyszczególnionych dokumentów, prosimy obowiązkowo pobrać także kartę kwalifikacyjną udostępnioną w poniższym linku, wypełnić część oznaczoną dwójką rzymską “II”, zawierającą 8 punktów, a następnie, wstawić datę i się podpisać.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na punkt odnoszący się do szczepień. Wypełnioną kartę wraz z wypełnionymi i podpisanymi pozostałymi dokumentami czyli: kartą uczestnika, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i ewentualnie oświadczeniem o podawaniu leków, zabrać ze sobą do Czartajewa i doręczyć wychowawcom lub księdzu przy dowiezieniu dziecka na rekolekcje. Jednocześnie informujemy, że zakwaterowanie będzie się odbywało we wtorek 16 lipca w godz. 16:00 – 18:00


Terminy wakacyjnych rekolekcji oazowych w Diecezji Drohiczyńskiej!

Informacje o terminach Oaz Wakacyjnych

Oaza Młodszych Dzieci Bożych w Czartajewie. 23 – 30. 06.2019. Koszt 320 zł (klasy II – IV)

Oaza Młodszych Dzieci Bożych w Sarnakach. 30.06 – 07.07.2019. Koszt 320 zł (klsay II – IV)

Oaza Dzieci Bożych w Kamionnie. 28.06 – 14.07.2019. Koszt 450 zł (klasy V i VI)

Oaza Nowej Drogi w Czartajewie 16.07 – 01.08.2019. Koszt 450 zł (klasa VII)

Oaza Nowej Drogi III stopnia w Zakopanem. 16.07 – 01.08.2019. koszt 800 zł ( klasa VIII)

Oaza Nowego Życia I stopnia w Zakopanem 30.06 – 16.07.2019. Koszt 800 zł. (po I kl Lic.)

Oaza Nowego Życia II stopnia w Czartajewie. 16.07 – 01.08.2019. Koszt 500 zł. (po ONŻ I) Czytaj dalej


Podsumowanie oaz wakacyjnych

Składam serdeczne podziękowanie kapłanom za podjęcie posług moderatorów wakacyjnych oaz rekolekcyjnych w  2015 roku: ks. Dariuszowi Kucharkowi, ks. Tomaszowi Szmurło, Ks. Adamowi Niewęgłowskiemu, ks. Wojciechowi Ryczkowskiemu, Ks. Krzysztofowi Nagórnemu, Ks. Emilowi Skoblowi, ks. Markowi Laszukowi, ks. Łukaszowi Suszko.

Dziekuję alumnom naszego WSD za posługę animatorów: dk. Wojciechowi Łuszczyńskiemu, dk. Pawłowi Kocowi, dk. Pawłowi Gołębiewskiemu, al. Grzegorzowi Konopackiemu, al. Pawłowi Wasilewskiemu, al Krzysztofowi Antolikowi, al. Eugeniuszowi Wintow, al. Michałowi Sawickiemu, al. Bartłomiejowi Ojdana, al. Mateuszowi Gołosiowi, al. Patrykowi Nagórnemu, al. Pawłowi Sierakowskiemu, al. Beniaminowi Sęktasowi, al. Arkadiuszowi Szmurło.

 

Za wszelkie dobro i bezinteresowną postawę składam Bóg zapłać i polecam dobremu Bogu.

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło -Życie

 ks. Jarosław Błażejak